Sparande

Det finns många strategier när det kommer till att handla aktier, många väldigt bra och andra mindre bra. Vilken strategi som passar just dig beror på hur intresserad du är, mycket tid du vill lägga för att lära dig och läsa på om aktier och vad du har för sparhorisont.

Är du beredd att läsa på om strategier från olika experter, lära dig om amerikanska börsen, såväl som den svenska och hålla dig uppdaterad på rådande klimat i såväl Nepal och Kina som USA och England? Då kan day trading vara något för dig. Vill du hålla det enkelt och inte behöva kolla ditt innehav max någon gång varannan vecka? Då kan det vara lämpligare med säkrare och mer långsiktiga aktier, gärna utdelningsaktier.

Day trading

En vanlig bild av aktiehandel är day trading, vilket kan låta spännande och framstå som lättförtjänta pengar men det är mycket jobb bakom. För att veta exakt vilken aktie du ska köpa när – för att få den till ett så lågt pris som möjligt – och när du ska sälja den – för att få ett så högt pris som möjligt – kräver mycket bakgrundsinformation. Vissa behåller aldrig en aktie mer än en dag, vilket namnet också antyder, day trading (daghandel). De flesta håller koll på ett visst antal aktier, som man valt ut i förväg, och läser på om och köper och säljer utifrån information om och från bolagen. Det kan vara deras bokslut, vinstrapporter, om bolaget fått en stor order eller kommit med ny produkt (beroende på verksamhet), om riktkursen för aktien ändrats, om bolaget genomgår turbulens, växer eller stabiliseras. Det är alltså väldigt mycket att hålla koll på och läsa. Det är ett fåtal personer som håller på med day trading, det är inte den vanlige aktieköparen.

Den vanlige aktiespararen

De flesta som handlar med aktier gör inte köp från dag till dag utan köper en aktie och behåller den över en längre tid. En likhet med en day trader är dock att man bör läsa på om de aktier man har eller som man funderar på att köpa. Man behöver inte följa varenda nyhet men det är fördelaktigt att hålla ett öga på aktiekursen, se över företagets årsredovisning och om läsa om bolaget om det kommer upp i något sammanhang. Detta för att ha bättre chans att vara med i utvecklingen. Exempelvis om det är någon information som indikerar att det kommer att bli mer skakigt framöver kanske man bör sälja åtminstone en del av sitt innehav, eller att man passar på att köpa fler aktier när kursen gått ner om man tror att aktien kommer att gå upp igen.

Utdelningsaktier

Det finns utdelningsaktier som ger en viss procent i utdelning en gång eller några gånger per år. Detta innebär att man får lite avkastning årligen så även om aktien skulle sjunka i värde tjänar man ändå en del på att ha aktien. Man behöver då ha aktier i bolaget innan ett visst datum, ett tag senare bestäms hur mycket som ska delas ut och ytterligare ett tag senare får man utdelningen på sitt konto. Det är ett mer säkert alternativ för att få avkastning och praktiskt om man inte intresserar sig så mycket för aktier och vill hålla koll på aktiens kurs. Det är ändå bra att läsa nyheter men man behöver inte fundera på att sälja aktier för att tjäna pengar.

Andra aktier ger inte årlig avkastning, då är vinsten skillnaden mellan det man köpt aktien för och det man säljer den för. Exempelvis om man köpt aktien för 80 kr och säljer den för 90 kr så är vinsten 10 kr, om man har 100 aktier och säljer samtliga är den totala vinsten 1000 kr (minus ev. courtage och skatt, mer se information om detta nedan). Man kan också sälja utdelningsaktier på samma sätt.